THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN VÀ MỞ ĐƯỜNG BAY MỚI HÃNG BAMBOO AIRWAYS

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Bamboo Airways trân trọng thông báo tới quý Khách Hàng lịch bay tăng chuyến khai thác các chặng cùng thông tin mở đường bay mới (Hà Nội – Huế / HAN – HUI) từ ngày 03/10/2019. Chi tiết như sau:

1.   Lịch tăng chuyến từ 03/10/2019 – 26/10/2019

·         Mở đường bay mới HAN – HUI

·         Tăng chuyến bay HAN – DAD/ HAN – SGN/ HAN – VCA / HAN – DLI

NGÀY Số hiệu CB CHẶNG BAY THỜI GIAN CẤT CÁNH THỜI GIAN HẠ CÁNH
03/10/19 ->14/10/19
QH1433 HAN - VCA 08:15 10:25
QH1434 VCA - HAN 11:10 13:20
QH1423 HAN - DLI 14:10 16:00
QH1424 DLI - HAN 16:45 18:35
QH115 HAN - DAD 19:25 20:45
QH116 DAD - HAN 21:30 22:50
         
NGÀY Số hiệu CB CHẶNG BAY THỜI GIAN CẤT CÁNH THỜI GIAN HẠ CÁNH
15/10/19 -> 26/10/19
QH121 HAN - DAD 08:00 09:20
QH122 DAD - HAN 10:05 11:25
QH1423 HAN - DLI 12:15 14:05
QH1424 DLI - HAN 14:50 16:40
QH1201 HAN - HUI 17:30 18:45
QH1202 HUI - HAN 19:30 20:45
QH225 HAN - SGN 21:30 23:40
QH226 SGN - HAN 00:25 02:35
         
2. Lịch khai thác thường lệ HAN – HUI từ Lịch bay mùa đông (27/10/2019 – 28/03/2020)
       
         
NGÀY Số hiệu CB CHẶNG BAY THỜI GIAN CẤT CÁNH THỜI GIAN HẠ CÁNH
27/10/2019 - 28/03/2020
QH1201 HAN - HUI 13:00 14:05
QH1202 HUI - HAN 14:45 15:50

 

 

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Quý Khách Hàng,

Trân trọng,

chát zalo