THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN VÀ MỞ ĐƯỜNG BAY MỚI HÃNG BAMBOO AIRWAYS

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Bamboo Airways trân trọng thông báo tới quý Khách Hàng lịch bay tăng chuyến khai thác các chặng cùng thông tin mở đường bay mới (Hà Nội – Huế / HAN – HUI) từ ngày 03/10/2019. Chi tiết như sau:

1.   Lịch tăng chuyến từ 03/10/2019 – 26/10/2019

·         Mở đường bay mới HAN – HUI

·         Tăng chuyến bay HAN – DAD/ HAN – SGN/ HAN – VCA / HAN – DLI

NGÀY Số hiệu CB CHẶNG BAY THỜI GIAN CẤT CÁNH THỜI GIAN HẠ CÁNH
03/10/19 ->14/10/19
QH1433 HAN - VCA 08:15 10:25
QH1434 VCA - HAN 11:10 13:20
QH1423 HAN - DLI 14:10 16:00
QH1424 DLI - HAN 16:45 18:35
QH115 HAN - DAD 19:25 20:45
QH116 DAD - HAN 21:30 22:50
         
NGÀY Số hiệu CB CHẶNG BAY THỜI GIAN CẤT CÁNH THỜI GIAN HẠ CÁNH
15/10/19 -> 26/10/19
QH121 HAN - DAD 08:00 09:20
QH122 DAD - HAN 10:05 11:25
QH1423 HAN - DLI 12:15 14:05
QH1424 DLI - HAN 14:50 16:40
QH1201 HAN - HUI 17:30 18:45
QH1202 HUI - HAN 19:30 20:45
QH225 HAN - SGN 21:30 23:40
QH226 SGN - HAN 00:25 02:35
         
2. Lịch khai thác thường lệ HAN – HUI từ Lịch bay mùa đông (27/10/2019 – 28/03/2020)
       
         
NGÀY Số hiệu CB CHẶNG BAY THỜI GIAN CẤT CÁNH THỜI GIAN HẠ CÁNH
27/10/2019 - 28/03/2020
QH1201 HAN - HUI 13:00 14:05
QH1202 HUI - HAN 14:45 15:50

 

Mọi thắc mắc cần được giải đáp, Quý Đại lý vui lòng liên hệ Tổng đài 08 1900 6088 

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Quý Khách Hàng,

Trân trọng,